QUE FEM

1001 històries és una associació sense ànim de lucre que fomenta l’esperit crític, el pensament creatiu, la reflexió i discussió de diferents temes amb el conte com a eix vertebrador.
Estem convençuts que el conte és un mitjà molt potent per a desenvolupar el creixement personal, ajuda a vincular-nos amb el món que ens envolta i amb els altres, ens facilita eines per a establir diàlegs transversals sobre temes que ens interpel·len i ens ajuda a construir una societat més madura i crítica.

Per tant el nostre objectiu és crear dinàmiques i espais on, amb el conte com a eix transversal, possibilitin:

• Crear diàlegs crítics i argumentats.

• Conèixer i interioritzar valors.

• Construir vincles afectius amb d’altres a través de l’escolta i el respecte a la diversitat.

• Desenvolupar espais de confiança i creixement personal.